aloittelija,
harjoittelija,
sijoittamisesta kiinnostunut,
haluat kehittää itseäsi,
oppia sijoittamaan
ja toki, vaurastua :)Voit olla sijoittajana
Investime® on ratkaisu
moneen tarpeeseen!
Jo yli 20 vuotta!

 

 

kokenut sijoittaja,
rautainen ammattilainen,
salkunhoitaja,
tarjoat sijoituspalvelua,
sijoituskonsultointia,
tai hallinnoit
useita salkkuja

 


ETUSIVU REFERENSSIT ESITTELY AJANKOHTAISTA FAQ VERSIOPÄIVITYKSET PALAUTE TILAA HINNASTO YHTEYSTIEDOT

 


 
 

 

FAQ - usein esitettyjä kysymyksiä

Takaisin FAQ -sivulle

 

Perintönä saatujen osakkeiden hankintahinta

Hankintahinta omaisuuden myyntivoittoa laskettaessa

Sijoittaja on voinut saada omaisuuden paitsi ostamalla myös perinnöksi tai lahjaksi. Tällöin omistajalla ei varsinaisesti ole hankintahintaa sijoitusomaisuudelle, koska hänen saantonsa on vastikkeeton. Perinnöksi tai lahjaksi saadun omaisuuden hankintahintana pidetään sitä arvoa, joka omaisuudelle on vahvistettu perintö- tai lahjaverotuksessa. Tämän perintö- tai lahjaverotusarvon mukaan saaja on joutunut maksamaan perintö- tai lahjaveroa.

Perinnöt arvostetaan perukirjassa käypään arvoon samoin kuin lahjat lahjaveroilmoituksella. Omaisuuden perintö- tai lahjaverotusarvo on siis omaisuuden käypä hinta kuolinpäivänä tai lahjoituspäivänä. Käypänä arvona pidetään sitä hintaa, joka omaisuudesta maksettaisiin riippumattomien tahojen välisessä kaupassa. Perukirjaan tai lahjaveroilmoitukselle merkitty omaisuuden arvo ei sido verottajaa vaan verottaja voi korottaa arvoa, mikäli pitää hintaa aliarvostettuna. Verottaja tutkii vastaavanlaatuisen omaisuuden toteutuneita kauppahintoja arvioidessaan käypää arvoa.

Lahjaksi tai perinnöksi saadun omaisuuden myynnistä syntyvä voitto lasketaan niin, että myyntihinnasta vähennetään perintö- tai lahjaverotusarvo sekä myynnistä aiheutuneet kulut. Jos omaisuus myydään pian saannon jälkeen, ei myynnistä yleensä synny voittoa, jos omaisuus on arvostettu verotusta varten käypään arvoon. Koska myyntivoiton vero on 29 prosenttia arvonnoususta, on ainakin I perintö- ja lahjaveroluokkaan kuuluvan järkevä arvostaa omaisuus täyteen arvoonsa, koska heille perintövero (0-16%) on huomattavasti pienempi kuin pääomatulovero.

 

Hankintameno-olettama

Myös lahjaksi tai perinnöksi saadun omaisuuden myyntivoittoa laskettaessa voi lahjaverotusarvon sijaan vähentää hankintameno-olettaman, jos se on verotusarvoa korkeampi. Omaisuuden omistusaika lasketaan tällöin lahjoituspäivästä tai perittävän kuolemasta.
Perinnöllä ei siis ole merkitystä saannon alkamisajankohtaan, ellei perinnönjaon yhteydessä tapahdu osuuksien lunastuksia.

Otteet kirjasta Sijoittajan verokirja, Elina Fasoúlas, VERONMAKSAJAT 2002


Perintönä saadut osakkeet kirjataan Investimeen kuten itse ostetut, hankinta-arvo ja päivämäärä selviävät yllä olevasta tekstistä.