Wealth Management

Are your investment transactions scattered or listed by the thousands in one list? With Investime, you can easily build your own tracking for the investment instruments you want to monitor. Investime® saves investors time – when all the unnecessary is trimmed away. Investime® has been designed to be as consistent as possible, making it easy to understand and use.
Customers
0 +
Experience
0 v
The value
0 M€
Portfolio Management System

What can you do with the Investime portfolio management system?

There is a clear need in the market for an easy-to-use, independent, and modern investment tracking tool. Investime® provides all the essential tools for managing and overseeing investment assets.

 • A comprehensive overview of investments, regardless of their type.
 • A single view displaying the entire value and historical performance of the investment portfolio.
 • Global retrieval of stock and currency values.
 • If values are not available, clients can easily input them themselves.
 • Reports and integration tools enable automation for accounting.
 • Essential information for tax reporting, such as pre-filled 9A forms, can be easily printed.

Who is the Investime wealth management system suitable for?

Investment companies

Investime supports your entire investment business. Investments can be grouped into separate investment portfolios according to monitoring and reporting needs.

Accounting firms

Through Investime, you can create significant added value for the client by providing transparent and clear reporting. Investime can be used internally within the organization or offered directly to your own clients.

Distributors

Do you have customers who could benefit from the versatile features of Investime? Contact us, and we'll provide more information.

For those interested in investing

You can try investing without any risk by entering the securities you follow as purchases in the service. You can also create a virtual portfolio and see how your investments would have performed.

Law firms

You may have clients who need a platform for estate management. Investime can also be used for managing private and family investment assets.

Real estate investors

Our service supports custom securities, so you can also add all your properties to the platform in the desired portfolio and separate them from other asset classes.

Join the journey to prosperity!

When you follow the age-old principle of buying low and selling high, you’ll succeed wonderfully. To achieve this, it’s advisable to use, for example, moving averages to provide buy and sell signals. Common sense is not forbidden when making your buying and selling decisions. You’re also free to set purchase, sale, and loss limits for each stock in your portfolio, and the program continually monitors when your specified limit is reached. After each price update, you’ll receive a notification if your set limit is either exceeded or fallen below. If you make dozens of trades per year, you’ll surely appreciate the fact that you no longer have to attach Annex 9A to your tax return; the program does it for you with just one click. Investime® is constantly under development. This ensures that you’ll also stay up to date in the future. We also welcome your thoughts on improving the program. Investment service companies can easily manage hundreds of portfolios, create impressive reports, and send them via email directly from the program.

Contact us and request a demo

Basic features

Salkkuyhteenvedosta näet, mitä olet ostanut, milloin, mihin hintaan ja paljonko sijoituksesi on tuottanut euroina tai prosentteina. Samalla voit katsoa jokaisen arvopaperin kehityksen eri ajanjaksoilla.

Luo salkkuja ja kirjaa kaikki osto- ja myyntitaphtumat haluamiin salkkuihin. Voit käyttää tarjolla olevia pörssejä tai luoda yksityisiä osakkeita/rahastoja.

Hallitse osakkeiden splitit ja unsplitit. 

Ohjelma kerää kaikki tapahtumat muistiin (ostot, myynnit, osingot jne.) ja näyttää ne päiväkirjassa. Päiväkirjasta sinun on helppo seurata, mitä olet milloinkin tehnyt.

Päiväkirja voidaan esittää:

 • valitulta kaudelta
 • erä kerrallaan
 • lajeittain

 

Päiväkirjassa voi:

 • eritellä ostot, myynnit, osingot, pääoman lisäykset
 • lähettää sähköpostilla, tulostaa paperille tai tiedostoon
 • PDF -dokumenttina, tekstitiedostona, Exceliin ja niin edelleen

 

Osakkeiden tai rahastojen nimiä hiiren oikealla painikkeella näpäyttämällä saat lisätietoja sekä pikakuvaajan joko 3, 6 tai 12 kuukauden kuvaajan yhdellä 20 päivän liukuvalla keskiarvolla. Päiväkirjasta saat myös eräkohtaisen raportin tapahtumaketjusta. Tapahtumaketjussa ovat ostot, myynnit sekä splittaukset.

Tuottoraportti näyttää jokaisen salkun tuoton. (realisoimattomat sekä realisoituneet)

Investimessä voit asettaa arvopapereille hintarajoja, minkä mukaan annetaan ilmoituksia. Jos antamasi hinta ylitetään tai alitetaan, siitä annetaan sinulle ilmoitus valintasi mukaan joko ’Osta’ tai ’Myy’. Ilmoitus annetaan automaattisesti aina uusien kurssien päivityksen jälkeen ja kirjauduttaessa ohjelmaan sisään.

Olet ostanut osakkeita esim. hintaan 25 euroa/kpl. Mikäli osakkeen arvo alkaakin laskea, voi olla viisasta asettaa jokin raja, jonka alle et halua enää mennä. Jos päätät rajan olevan 3 % alle ostohinnan, (0.75 euroa eli 24.25 eurossa) aseta Investimen seurantaan tappionrajaus-kohtaan kyseiselle osakkeelle rajaksi 3%.

Investime® seuraa puolestasi ja antaa ilmoituksen heti kurssien päivityksen jälkeen, mikäli osakkeen arvo on laskenut alemmaksi kuin antamasi raja.

Arvioidessasi, milloin on aika myydä, voit laittaa toisenlaisen rajan. Jos omistamasi osakkeen arvo on hyvässä nousussa, voit myydä ne heti, kun arvo on laskenut asettamasi rajan, esimerkiksi 5 % huippukohdasta.

Investime® suorittaa hinnan tarkkailua puolestasi ja kertoo heti, kun osakkeen arvo on pudonnut korkeimmasta arvostaan 5% tai enemmän. Ilmoituksen jälkeen voit tarkkailla kurssin kehitystä esimerkiksi teknisiä analyysejä apuna käyttäen ja tehdä omat päätöksesi.

ESG-raportointi tarkoittaa ympäristöön (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvien tekijöiden raportointia. Se on yritysten tapa kommunikoida sidosryhmilleen niiden toiminnan kestävyydestä ja vastuullisuudesta. ESG-raportoinnissa arvioidaan ja raportoidaan esimerkiksi yrityksen ilmastovaikutuksia, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista, sukupuolten tasa-arvoa ja yrityksen hallinnollisia käytäntöjä. Tavoitteena on tarjota läpinäkyvää tietoa yrityksen kestävän kehityksen toimista ja riskeistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen pitkän aikavälin menestykseen ja sidosryhmien hyvinvointiin.

Lisäominaisuudet

(saatavilla vain aiemmassa PC-versiossa)

Investimen Momentti on Rate of Change (muutosnopeus) -tyyppinen analyysi. Se on matemaattisesti helpoin analyysimenetelmistämme ja kertoo yksinkertaisesti sen, montako prosenttia päätöskurssi on noussut tai laskenut verrattuna n päivää sitten olleeseen.

Esim. MOM 12 vertaa tämän päivän kurssia siihen, mihin kurssi päätyi 12 pv sitten. Asteikko on siis prosenttimääräinen ja vaihtelee nollan molemmin puolin.

Momentista näkee helposti, mille osakkeille on tyypillistä suurempi prosentuaalinen vaihtelu. Prosenteissa laskettavia tuottojahan sijoittamisella juuri haetaan.

Klassisesti tulkittuna momentti antaa ostosignaalin leikatessaan nollalinjan alapuolelta ja myyntisignaalin, kun se leikkaa nollalinjan yläpuolelta.

Pitkän nousun tai laskun jälkeen rekyyli on kuitenkin yleensä voimakkaampi ja signaali tulisi silloin tavallaan myöhässä, jos nollalinjan leikkaus olisi ratkaiseva. Momentin arvoksi 5pv on yleensä pidetty liian lyhyenä, koska signaaleja tulee usein ja ne ovat monasti vääriä. MOM 10pv on usein käytetty.

Osakekurssien tekninen analyysi perustuu kolmeen oletukseen:

1. Kaikki kursseihin vaikuttava markkinainformaatio on jo osakkeiden hinnoissa.
2. Kurssit liikkuvat trendeissä ja trendin jatkuminen on todennäköisempää kuin sen kääntyminen. Analyysillä pyritään toteamaan trendin kääntyminen mahdollisimman varhain.
3. Historia toistaa itseään. Kursseilla on taipumus nousta ja laskea samalla tavalla kuin ne ovat ennenkin tehneet.

Fundamentaali- eli perusteanalyysi tutkii vuosikertomuksia ja taseita sekä arvioi yrityksen ja sen edustaman alan tulevaisuudennäkymiä. Useimmiten sijoittajat päättävät kiinnostuksen kohteet perusteanalyysillä. Osto- ja myyntiajankohdat määräytyvät taas teknisen analyysin perusteella. Hyvänkään yrityksen osakkeita ei kannata omistaa silloin, kun niiden arvo laskee. Tekninen analyysi perustuu arvopapereilla tehtyihin kauppoihin, kaupan määriin ja kursseihin. Kurssit määräytyvät päivittäin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun kysyntä lisääntyy, mistä tahansa syystä, kasvaa kaupan volyymi ja kurssit nousevat. Usein jälkikäteen havaitaan, että kursseissa on tapahtunut muutosta jo ennen jonkun ratkaisevan tiedon julkistamista ja tekninen analyysi paljastaa, että jotakin on tulossa.

Kurssikäyrän palkit väritetään sen mukaan, millaisia arvoja tekniset analyysit antavat. Palkki on vihreä, kun käytetty analyysi tai kaikki käytetyt analyysit antavat ostokehotusta. Punainen, kun kaikki antavat myyntikehotusta ja musta on värinä ristiriitatilanteissa. Tekninen analyysi toimii parhaiten osakkeilla, joilla käydään kauppaa päivittäin. Tällöin saadut osto- ja myyntisignaalit ovat luotettavimmat. Vähän kaupatut osakkeet voivat olla kuitenkin mielenkiintoisia sijoituskohteita ja näiden osakkeiden osto- ja myyntiajankohtien määritykseen sopivat liukuvat keskiarvot parhaiten.

Liukuvat keskiarvot ovat käytetyin teknisen analyysin menetelmä. Nykyaikainen kotitietokone laskee tuhansia laskutoimituksia vaativan liukuvan hetkessä. Esim. viiden päivän liukuva keskiarvo tarkoittaa tälle päivälle laskettuna viiden viime päivän kurssien keskiarvoa. Eiliseen arvoon lasketaan eilisestä alkaen viisi päivää ja toissapäiväiseen siitä päivästä alkaen. Tällä tavoin keskiarvo ’liukuu’ koko kurssikäyrästön läpi. Ja kahdensadan päivän liukuvaa keskiarvoa varten lasketaan joka päivälle kahdensadan viimeisen pörssipäivän kurssit yhteen ja jaetaan kahdellasadalla.

Kurssikäyrällä on taipumus nousta ja laskea sahaten edestakaisin, lyhytkin liukuva keskiarvo rauhoittaa tämän liikkeen helpommin arvioitavaksi. Liukuva keskiarvo ikään kuin suodattaa pois turhat häiriöt ja kurssikehityksen suunta näkyy helpommin. Käytettävän liukuvan keskiarvon pituus ratkaisee, kuinka lyhytkestoiset kurssivaihtelut suodattuvat pois. Kahdensadan päivän liukuva on pisin, mitä yleisesti käytetään ja se erottaa jo lamavuodet nousukausista. Tavallinen osakekaupassa käytetty lyhyt liukuva on kahdenkymmenen päivän, mutta yhtä hyvin voi kokeilla lyhyempienkin käyttäytymistä ja hakea itselle sopivaa. Nopea treidaaminen voi onnistua 3-5 päivänkin arvoilla.

Liukuvia keskiarvoja käytetään eri tavoin antamaan osto- ja myyntisignaaleja.

Yksinkertainen signaali saadaan, kun kurssikäyrä leikkaa liukuvan keskiarvonsa:

 • ostosignaali, kun kurssikäyrä nousee liukuvan yläpuolelle
 • myyntisignaali, kun se laskee liukuvan alapuolelle.
 

Osakkeen sanotaan olevan nousutrendissä, kun se täyttää kaksi ehtoa liukuvan keskiarvon suhteen:


1) se on liukuvan keskiarvonsa yläpuolella ja
2) liukuva on nousussa.

Vastaavasti laskutrendissä
1) kurssikäyrä on liukuvan alapuolella ja
2) liukuva on laskussa.

Investimessä on valittavana yhden tai kahden liukuvan menetelmä.

Kahden liukuvan keskiarvon menetelmä antaa ostosignaalin, kun

 • lyhyempi leikkaa pidemmän alapuolelta
  myyntisignaalin, kun lyhyempi painuu pidemmän alapuolelle.

Palkkien väritys ei muutu, joten käyttäjä joutuu tarkastelemaan liukuvien leikkauksia.

Stochastics on herkkä trendimuutosten osoittaja. Menetelmä perustuu siihen, että päivän päätöskursseilla on nousutrendissä taipumus olla lähempänä päivän ylintä ja laskutrendissä lähempänä päivän alinta kaupantekokurssia.

Stochastics -käyrän muodostumista voisi verrata Käyrä & Palkkiin, jossa on ylin, alin ja viimeinen. STO:ssa vain jakson ylin ja alin haetaan niin kaukaa kuin on valittu stochasticsin pituus. Esim. 21 päivän stochastics -käyrä kertoo kunkin päivän viimeisen kaupantekokurssin suhteen viimeisten 21 päivän aikana olleeseen ylimpään ja alimpaan. (Ylin on 100 ja alin 0 ja STO -käyrä liikkuu sillä välillä. Jos stochasticsin arvo on 100, osakkeen päätöskurssi on silloin ajanjakson ylin ja jos 0, ajanjakson alin). Selvässä laskutrendissä käyrä on koko ajan alamaissa ja nousutrendissä taas ylhäällä.

Ostosignaali saadaan, kun STO -käyrä leikkaa liukuvansa altapäin ja signaali on voimakas, jos leikkaus tapahtuu alle -20-30 -tason. Myyntisignaali saadaan, kun STO -käyrä leikkaa liukuvansa ylhäältäpäin ja signaalin katsotaan olevan voimakas, jos leikkaus tapahtuu yläpuolella 70-80 -tason.

Luonteeltaan yksinään stochastics soveltuu paremmin lyhyempään kauppaan, pidemmillä arvoilla STO-käyrä alkaa näyttää kurssikäyrältä, eikä silloin anna mitään etua itse kurssikäyrän tarkasteluun nähden. Pitkässä kaupassa STO:n voi pitää mukana muiden analyysimenetelmien ohella, ainakin karsimassa muiden virhesignaaleja. Stochasticsin pituudeksi valitaan kurssille ominaisten aaltojen huippujen tai pohjien väliä lyhyempi arvo, tavallisesti käytettyjä pituuksia on lyhyimmillään 14 pv, tavallisia ovat 21 – 35 (kuukausi – seitsemän viikkoa). Liukuva keskiarvo tälle voi olla neljäsosa – kolmasosa STO -käyrän pituudesta.

Hyvin lyhyt, STO 5 pv, jolle liukuva on 3pv, voisi joskus toimia, jos kaupankäyntikulut olisivat olemattomat.

Point & Figure on vanhimpia teknisen analyysin menetelmiä. Itse asiassa se on 1800 -luvulta, mutta yhä edelleen varsin toimiva. Se on ainoa menetelmä, jonka voi varsin helposti tehdä itse käyttäen vain kynää ja ruutupaperia. Tässä menetelmässä aika menettää merkityksensä ja ainoastaan kurssivaihtelut aiheuttavat merkintöjä. Käytetään asteikkoa, joka tavallisimmin on yksi prosentti. Ruudukkoon piirretään kurssin noustessa X ja laskiessa O. Yhteen sarakkeeseen piirretään vain jompaa kumpaa merkkiä.

Jos kurssi on noussut piirtäen siis X-merkkejä ja alkaa sitten laskea, aloitetaan uusi sarake O:lle ja päinvastoin, laskun eli O-sarakkeen jälkeen aloitetaan nousulle oma X-sarake. Jotta päivittäiset kurssivaihtelut eivät nopeasti täyttäisi koko ruudukkoa, vaaditaan suunnanmuutokseen yleensä tietty määrä merkkejä, ennen kuin aloitetaan uutta saraketta. Tavallisesti on käytössä kolmen ruudun minimi. Tämä on Investimen Point&Figuressa vakiona, mutta voit muuttaa sen haluamaksesi helposti.

Mitä pienemmän prosenttimäärän valitsee, sitä enemmän kirjautuu suunnanmuutoksia ja mitä suuremman, sitä vähemmän tulee sarakkeita. Tämä vaikuttaa silloin myös menetelmän tuottamien signaalien määrään, myös väärien signaalien.

Ajan kuluminen merkitään ruudukkoon vain kerran kuukaudessa siten, että

 • tammikuun merkki on 1
 • helmikuun 2
 • maaliskuun 3 jne.
 • lokakuulle ei merkitä nollaa, vaan A
 • marraskuulle B ja
 • joulukuulle C

P&F:ssä voi joskus kulua pitkäkin aika, ettei tule merkintää, kun ei kurssikaan vaihtele, tällöin jää kuukausimerkkejäkin väliin. Vuosiluvut kirjoitetaan erikseen ruudukon alareunaan tammikuun kohdalle. Yleensä katsotaan, että P&F:ssä pitäisi olla vähintään vuoden kurssitiedot näkyvillä, ennen kuin tekee johtopäätöksiä kurssikehityksestä.

Osto- ja myyntisignaalit
Ostosignaali saadaan, kun uusi nousu ylittää edellisen X-sarakkeen huipun Myyntisignaali, kun uusi pohja alittaa edellisen pohjan. Investimessä ostosignaalin syntyminen merkitään S:llä ja myyntisignaali Y:llä. Signaali on sitä voimakkaampi mitä useammin kurssi on käynyt tällä tasolla (Vastus- ja tukitasot, ks. Line & Bar).

Signaalit ovat voimakkaammat, jos niitä edeltävät huiput tai pohjat ovat samansuuntaiset, eli pohjat nousevat tai huiput laskevat.

Useiden peräkkäisten myyntisignaalien jälkeen tuleva ensimmäinen ostosignaali on erittäin usein väärä. Samoin useiden peräkkäisten ostosignaalien jälkeen tuleva ensimmäinen myyntisignaali on usein väärä, mutta siihen voi kyllä suhtautua vakavammin ja varmistaa voitot kotiin, mieltymiskysymys. Kahdenkymmenen ruudun sääntö: Jos sarakkeeseen on piirretty merkkejä 20 tai enemmän, niin seuraavaan sarakkeeseen tuleva yksikin merkki on jo voimakas osto- tai myyntisignaali, rekyylin todennäköisyys on suuri. Tämä koskee sekä kurssien voimakkaan laskun jälkeen tulevaa nousua että vahvan kurssinousun jälkeistä laskua.

Investimen Finance -ikkunassa näkyvät tehdyt kaupat, haluttaessa päivittäisinä pystyviivoina tai kurssikäyränä. Pystyviivan päät edustavat ylintä ja alinta tehtyä kauppaa, pieni poikkiviiva oikealle osoittaa pörssipäivän viimeisen, kaupan kurssia eli ns. päätöskurssia. Finance -ikkunassa voidaan yleensä nähdä suoraan, onko osake nousussa vai laskussa. Onko sen käyttäytyminen rauhallista, loivin nousuin ja laskuin vai hermostunutta jyrkin ja yllättävin hyppäyksin.

Usein näyttää muodostuvan erilaisia kuvioita, joita tarkastelemalla saadaan vinkkejä osakkeen arvon tulevasta kehityksestä. Tavallisia ovat esimerkiksi

 • pää ja olkapäät (myös ylösalaisin) sekä
 • tuplahuiput ja -pohjat, jotka ennustavat trendin käännöstä.

Ehkä vieläkin luotettavampi kuvio on ’top failure’, vapaasti suomennettuna ’huipun epäonnistuminen’, joka muistuttaa tuplahuippua, mutta toinen huippu jää ensimmäistä matalammaksi. (Tai ylemmäksi pohjien ollessa kyseessä). Muita yleisiä kuvioita ovat: Kolmiot, viirit ja liput.

Kurssien noustessa syntyy usein reippaan kurssinousun jälkeen edestakaista liikettä, joka piirtää viiri-kuvion. Sen kärki osoittaa alaspäin ja kurssinousu jatkuu vasta, kun kurssi läpäisee viirin yläreunan. Trendin suuntaan osoittava viiri sen sijaan on usein vihje trendin murtumisesta. Symmetrisistä kolmioista kurssi voi yhtä hyvin sekä nousta että laskea. Lippu muistuttaa viirejä, mutta ylä- ja alareunat ovat yhdensuuntaiset. Kolmioiden, viirien ja lippujen muodostuminen kestää yleensä jonkun päivän/viikon.

Liukuvien keskiarvojen jälkeen käytetyin teknisen analyysin menetelmä on RSI (suhteellinen voimaindeksi). Se lasketaan jakamalla nousupäivien nousujen summa laskupäivien laskujen summalla valitulla pituudella (esim. 14pv). Joka päivälle oma RSI:n arvonsa. Tämä tulostetaan sitten käyränä.

Jos valitun RSI:n pituuden aikana kurssi on noussut joka päivä, niin RSI:n arvo sata ja jos laskenut sen arvo on 0. RSI kertoo siis kuinka paljon osakkeen kurssi on noussut tai laskenut valitulla ajanjaksolla. RSI:n ollessa yli 70, katsotaan osakkeen olevan yliostettu, jolloin kurssilaskun todennäköisyys on suuri ja alle 30 se on ylimyyty ja kurssinousun todennäköisyys kasvaa.

Ostosignaali saadaan, kun RSI-käyrä leikkaa liukuvansa alhaaltapäin ja signaalin katsotaan olevan voimakas, kun tämä tapahtuu alle 30 tason.

Myyntisignaali saadaan, kun RSI-käyrä laskee ja leikkaa liukuvansa ylhäältä päin ja signaalin katsotaan olevan voimakas, kun tämä tapahtuu tason 70 yläpuolella.

Liukuvan keskiarvon leikkaus antaa Käyrä & Palkkiin värit. (Yksinkertainen ostosignaali saadaan, kun RSI leikkaa tason 30 alhaaltapäin ja yksinkertainen myyntisignaali RSI-käyrän leikatessa tason 70 ylhäältäpäin. Nämä eivät kuitenkaan vaikuta Käyrä & Palkin väreihin. Tasot 30 ja 70 on valmiina asetuksina, voit halutessasi muuttaa niitä.)

RSI soveltuu hyvin niin lyhyeen kaupankäyntiin kuin pitkäaikaissijoitusten sopivimpien myynti- ja ostoajankohtien määritykseen. Lyhyimmillään RSI:n arvona käytetään ehkä 10 päivää, usein käytetty on 14 päivän RSI ja pisimmillään ehkä 100 päivää. Käyrissä voidaan nähdä samoja muotoja kuin Käyrä & Palkissakin, kuten Pää ja olkapäät tai Kaksoishuiput.

Top Failure on RSI:ssä mielenkiintoinen:
Jos kurssikäyrä piirtää kaksoishuippua, jossa jälkimmäinen on korkeampi kuin ensimmäinen, näyttäen siis kuin kurssi jatkaisi nousuaan, mutta jos samanaikaisesti RSI piirtää top failuren, saadaan myyntisignaali, osakkeella ei ole enää nousuvoimaa.

Investime 2.0 - The service can be set up with just a few simple steps.