Päivitetty 1.10.2023

Palvelun käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään palveluitamme! Ennen kuin jatkat palveluidemme käyttöä, pyydämme sinua lukemaan huolellisesti seuraavat käyttöehdot.

Nämä käyttöehdot koskevat Investime OY:n kaikkia tuotteita ja palveluita. Palvelun käyttäjänä ja tilaajana (jäl. asiakas) sinun on hyväksyttävä nämä ehdot.

Yrityksen yhteystiedot (Myyjä):

Investime Oy
Tykistökatu 4
20525 turku
Y-tunnus: 0648529-9

Myyjä tuottaa ja kehittää sijoitusalan ohjelmistoja, mukaan lukien
Investime®-salkunhallintajärjestelmää (jäljempänä ”Järjestelmä”).
Jos asiakkaalla on ollut aiempi sopimus myyjän kanssa voimassa, niin tällä sopimuksella korvataan kaikki aikaisemmat sopimukset.


Osapuolet haluavat sopia Järjestelmän, sekä sen avulla
toimitettavasta OMX Nasdaqin ylläpitämien Helsingin, Ruotsin,
Tanskan ja Islannin pörsseissä noteerattujen osakkeiden, sekä Suomen
Sijoitustutkimuksen ylläpitämien sijoitusrahastojen päivittäisen
pörssikaupan päätöskurssien (jäljempänä ”Aineisto”) toimituksesta
Järjestelmän avulla tässä sopimuksessa jäljempänä mainituin ehdoin.
Mikäli Myyjä haluaa vaihtaa jonkin yllä mainituista osakkeiden
tai sijoitusrahastojen ylläpitäjistä, tulee Asiakkaan hyväksyä tämä
kolmannen osapuolen vaihto.

Investime palvelu on kirjanpitojärjestelmä johon kirjataan kaikki yrityksen omistukset, kuten osakkeet, indeksit, rahastot, johdannaiset yms. Palvelun pitää yllä kokonaiskuvaa siitä, mikä yrityksen varallisuuden tilanne on. Palvelu käyttää Nasdaq kurssitietoa ja on sen vuoksi riippuvainen kyseisen toimijan toiminnasta.

Palvelua voi käyttää, joko yksityisenä tai yrityksenä. Palveluun voi luoda useita salkkuja.

Myyjä myöntää tämän sopimuksen mukaisesti Asiakkaalle
rajoittamattoman käyttöoikeuden Järjestelmään ja Aineistoon.
Myyjän palvelimelta on noudettavissa Aineisto Järjestelmään
kaikilta päiviltä, jolloin pörssissä on käyty kauppaa.

Myyjällä on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia Järjestelmään
jäljempänä tässä kohdassa mainituin ehdoin. 
Järjestelmän normaalien versiopäivitysten yhteydessä.

Myyjä huolehtii Järjestelmän sopivuudesta toimitettavaan Aineistoon nähden. Aineisto on valmiina noudettavaksi pörssin aukiolopäivinä
viimeistään seuraavana arkipäivänä. Aika vaihtelee sen mukaan,
miten kolmannet osapuolet toimittavat myyjälle oman raaka-aineiston.

Viralliset kurssit ovat noudettavissa pörssipäivänä kello 19
jälkeen tai pörssipäivää seuraavasta arkipäivästä alkaen.
Myyjä ei vastaa vahingoista, jos kurssiaineistoa ei saada ajoissa
valmiiksi tai jos tiedoissa on virheellisyyksiä ja viivästyminen ja
virheellisyydet johtuvat kolmannesta osapuolesta. Virheelliset
kurssitiedot korjataan ylläpitosopimukseen kuuluvana palveluna.

Tuotteiden tai palveluiden tilaus suoritetaan myyjän verkkopalvelun tai erillisen laskun kautta (laskutusasiakas). Tilausta tehdessäsi sinun tulee antaa tarkat ja oikeat tiedot. Myyjä ei vastaa virheellisistä tai puutteellisista tilaustiedoista johtuvista vahingoista tai menetyksistä. Sinulla on myös oltava valtuudet tilata palvelu käyttöösi.

Palveluidemme käyttö edellyttää sinulta täysi-ikäisyyttä tai huoltajan suostumusta. Palveluidemme käyttö on sallittua ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Et saa käyttää palveluitamme laittomiin tarkoituksiin.

Palvelu toimii moderneilla web-selaimilla.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua mm seuraavasti:

  • Käyttäjä voi käyttää palvelua omaisuuden kirjanpitoon (osto- ja myyntikirjaukset).
  • Käyttäjä voi tarkastella raportteja, koonteja, salkkuyhteenvetoja.
  • Käyttäjä voi luoda uusia salkkuja tilaamansa tilaustyypin mukaisesti.
  • Käyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä ja yrityksiä oman tilinsä alle.
  • Käyttäjä voi poistaa käyttäjätunnuksen palvelusta lähettämällä poistopyynnön tukipalveluumme support@investime.fi

Palveluiden käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan luomista. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja niiden käyttäminen on kiellettyä muille kuin tilauksen tekijälle. Käyttäjän tulee huolehtia tunnustensa turvallisuudesta ja ilmoittaa mahdollisesta väärinkäytöstä myyjälle välittömästi.

Asiakas voi käyttää Aineistoa ja Järjestelmää omaan ja konserniyhtiöidensä sekä yhtiöidensä henkilöomistajien salkkujen hallinnointiin yhdessä tai useammassa työasemassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa Järjestelmän käyttöoikeutta konsernin ulkopuoliselle kolmannelle taholle ilman Myyjän kirjallista suostumusta. Asiakkaan tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia siitä, että käyttää palvelua laitteilla, jotka ovat tietoturvallisia ja pävitettyjä. Käyttäjä vastaa myös turvallisista salasanoista eikä luovuta salasanoja koskaan kolmannelle osapuolelle.

Asiakas ottaa kaiken vastuun, palveluun luoduista kirjauksista ja tiedon muokkauksista.

Asiakas huolehtii myös tietoliikennevälineistä internetyhteydestä, virustorjunnasta ja muista vastaavista asioista, jotta käyttö on aina tietoturvallista.

Myyjä pyrkii pitämään palvelun aina käytettävissä, mutta ei takaa palvelun jatkuvaa saatavuutta. Myyjä ei vastaa palvelun käyttökatkoista tai teknisistä ongelmista, jotka johtuvat yllättävistä tilanteista tai teknisistä häiriöistä.

Myyjä tukee Asiakasta päivittäisissä Järjestelmään ja Aineistoon liittyvissä kysymyksissä ja/tai vikatilanteissa. Tukipyyntöihin ja virheilmoituksiin vastataan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin korkeintaan muutaman päivän sisällä. Myyjän on huolehdittava Järjestelmän ja Aineiston vahvasta tietoturvasta ja riittävästä suojauksesta.

Myyjä ei vastaa mistään tilaukseen tai toimitukseen liittyvästä aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä vahingosta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Myyjä ei vastaa myöskään miltään osin palvelussa olevien tietojen paikkansa pitävyydestä tai käyttäjille lähetettävien tietojen sisällöstä.

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, niin myyjä ei ole vastuussa mistään sinulle palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu voi olla enintään se määrä, jonka sinä olet maksanut yhtiölle palvelun tilaussopimuksesta.

Palvelumme sisältää immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia, kuten tekijänoikeudella suojattuja tekstejä, kuvia ja ohjelmistoja. Emme myönnä sinulle mitään oikeuksia palvelumme sisältämään immateriaalioikeudella suojattuun materiaaliin, ellei meillä ole nimenomaista kirjallista lupaa siitä.

Rekisteröityessäsi tai käyttäessäsi palveluitamme sinun tulee antaa meille tiettyjä henkilötietoja. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Investime Oy toimii palvelussa tietojen käsittelijänä. Voit tehdä poistopyynnön support@investime.fi osoitteeseen. Myyjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja yleisen tietosuojaasetuksen ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön henkilötietojen käsittelijälle asettamien velvoitteiden mukaisesti. Myyjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja, ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen.

Tilausten hinnat määritellään myyjän verkkopalvelussa. Maksutavat ovat luottokortti tai lasku. Mikäli tilauksen maksu suoritetaan laskulla, laskun eräpäivä on 14 päivää tilauksen vastaanottamisesta. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tilauksen hintoja ilman erillistä ilmoitusta. Tilaus on vähintään 1kk mittainen.

Laskutussopimusasiakkaiden hinnat määräytyvät sopimuksen mukaisesti.
Asiakas suorittaa Järjestelmän käytöstä vuosittaisen sopimuksessa olevan summan vuosineljänneksittäin, kunkin
vuosineljänneksen alussa laskua vastaan.

Erikseen sovittavista koulutuspalveluista tai Asiakkaan pyytämistä
Järjestelmän muutoksista Toimittaja veloittaa 85 EUR (alv 0%) per
tunti.

Maksutapahtuman peruuttamisoikeus on voimassa ainoastaan, mikäli peruutus tehdään ennen tilauksen aktivointia. Mikäli tilaus on jo avattu ostajalle, peruutusta ei hyväksytä. Ostaja voi irtisanoa tilatun palvelun tilaustyypin mukaisesti joko 1kk tai 12kk jaksoissa. tämä selviää sopimuksesta. Irtisanominen tehdään verkkopalvelun kautta omista tiedoista. Laskutussopimusasiakas Sopimus tulee voimaan heti, kun sopimus on allekirjoitettu ja se on voimassa yhden (1) vuoden sopimuksen alkamisesta. Mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta päättymään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, tämä sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kolmen kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Asiakkaalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle, mikäli (i) Toimittaja on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja eikä Myyjä huomautuksen saatuaan neljäntoista (14) päivän kuluessa huomautuksesta korjaa rikkomustaan, ja/tai (ii) Myyjä haetaan ja/tai asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai velkajärjestelyyn. Sopimuksen päättymisen yhteydessä Myyjä sitoutuu pyynnöstä auttamaan ja tukemaan Asiakasta siirtymään toisen järjestelmän käyttäjäksi. Kaikki tätä sopimusta koskevat muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja molempien Osapuolten on ne hyväksyttävä.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät pääse sopimukseen, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä suomeksi Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, mutta todistelua voidaan esittää ja vastaanottaa myös englanniksi. Ainoalla välimiehellä tulee välimiestehtävän vastaanottaessaan olla aiempaa kokemusta välimiehenä toimimisesta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Tämä välityslauseke ei estä Osapuolia tekemästä tarvittaessa turvaamistoimihakemuksia toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle missä tahansa välimiesmenettelyn vaiheessa.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin. Suosittelemme käyttäjillemme tutustumaan käyttöehtoihin säännöllisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai huomioita näihin käyttöehtoihin liittyen, niin ota yhteyttä